اخبار برگزیده

87

شرط می بندم اگه سه شنبه ها رو از تقویم حذف کنیم هیچ نمی فهمه.
مثِ یه خواهرِ افسرده که نبودش تو خونه احساس نمی شه
یه روز عادی! یه روز خسته ی خمیازه مانند که حتا به قدرِ نحسیِ چارشنبه ها هم مهم نیست.
من اگه یه "روز" بودم هیچ وقت دلم نمی خواست سه شنبه باشم.
کی دلش می خواد سه شنبه باشه؟

87

87

87

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها